BRAMA SEGMENTOWA UniPro

CIEPŁO I CICHO W GARAŻU

Bramy segmentowe UniPro to najbardziej komfortowe rozwiązanie do garażu.

Nasze bramy garażowe są bramami ciepłymi, a współczynnik U który uzyskują jest porównywalny ze współczynnikiem jaki mają okna wielokomorowe stosowane w budownictwie energooszczędnym. Tak niską wartość jesteśmy w stanie uzyskać dzięki panelom własnej produkcji wypełnionych pianką poliuretanową oraz systemom uszczelniającym.

Współczynnik tłumienia dźwięku: Rc=23 dB

Charakterystyka bram segmentowych:

• skrzydło bramy wykonane z paneli stalowych 40 mm wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową
• konstrukcja z elementów stalowych ocynkowanych
• skrzydło bramy porusza się wzdłuż prowadnic pionowych i poziomych podsufitowych
• brama uszczelniona na całym obwodzie
• w dolnym panelu zamontowana uszczelka przylegająca do podłoża
• uszczelnienie pomiędzy górnym panelem, a nadprożem zapewnia uszczelka montowana do górnego panelu lub mocowana do nadproża
• panele posiadają zabezpieczenie kształtowe uniemożliwiające przytrzaśnięcie palców oraz uszczelki w miejscu styku dwóch paneli
• bramy segmentowe dostępne w wersji ręcznej i automatycznej

FUNKCJONALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

1) Specjalnie wyprofilowane panele (od wewnątrz i z zewnątrz) uniemożliwiają przytrzaśnięcie palców w miejscu ich łączenia oraz w miejscach montażu zawiasów i drzwi przejściowych.
2) Zabezpieczenie pęknięcia linki chroni przed samowolnym opadnięciem skrzydła bramy w przypadku uszkodzenia lin podtrzymujących.
3) Zintegrowane zabezpieczenia w przypadku pęknięcia sprężyny skrętnej zapewniają maksimum bezpieczeństwa.
4) Uszczelnienia obwodowe zapewniają właściwą izolację termiczną i akustyczną.
5) Zabezpieczenie przeciążeniowe w sytuacji zetknięcia z przeszkodą, zatrzymuje skrzydło bramy, a następnie cofa je do góry.
6) Fotokomórki zapewniają zatrzymanie bramy i jej powrót do pozycji otwartej, jeżeli w świetle przejazdu pojawi się przeszkoda. (opcja)

WZORY